Vytisknout tuto stránku

Ohlašování pálení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje provozuje službu pro veřejnost - evidenci pálení prostřednictvím internetu.

Služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování dřevěného odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.   

Na webových stránkách HZS Středočeského kraje v odkazu Aplikace pálení vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete.     

Tím jste zaregistrovali Vaše pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Předpokladem zavedení této služby je omezení zatěžování telefonních linek, které lze v krajním případě také využít.