Středa, 17 červenec 2024 
11:56:07

Obsazenost online

Často kladené otázky

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1.8.2011 upravila podmínky pro měření rychlosti strážníky. Obecní policie tedy může provádět měření rychlosti v úsecích schválených Policií ČR na katastrálním území „domovské“ obce (anebo obce, kde vykonává činnost na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy), přičemž postupuje v součinnosti s Policií ČR. Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.

Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?

  • Při překročení rychlosti do 5 km/h v obci se body neoznamují a přestupek je možné projednat na místě pokutou příkazem do 1000 Kč, od 5 km/h do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec, mohou strážníci i policisté tento přestupek projednat na místě pokutou příkazem do výše 1000 Kč a poté ho oznámí příslušnému úřadu za účelem zapsání 2 „trestných“ bodů do karty řidiče.
  • Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do 40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo obec, je možné přestupek projednat příkazem na místě do výše 2500 Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“ body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva a vícekrát během jednoho roku, není jej možno projednat pokutou příkazem, oznamuje se příslušnému správnímu orgánu, který za spáchaný přestupek mimo vyšší pokuty uloží rovněž zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území ČR v rozmezí jednoho až šesti měsíců. Ani v tomto případě řidič trestným bodům neunikne. 
  • Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50km/h a více, předává obecní i republiková policie tyto přestupky přímo ke správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložená sankce se pohybuje v rozmezí od 5000 Kč do 10000 Kč a řidiči je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.


Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat pokutou příkazem na místě?

Strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku. To znamená, že už se nemusí jednat pouze o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na místě pokutou příkazem, ale o jakýkoliv přestupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému správnímu orgánu.

Jak mám postupovat pokud se stanu účastníkem dopravní nehody?      

Od 1.1.2009 vstoupila v platnost novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. Seznamte se proto s postupem v případě, že jste jedním z účastníků dopravní nehody a pokud nevznikne povinnost přivolat Policii ČR, tak se určitě bude hodit i záznam o dopravní nehodě, který je lepší mít ve vozidle.

Jak a kam mám ohlásit pokud chci provádět pálení např. dřevin apod.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje zavedl novou službu pro veřejnost - evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování dřevěného odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.       

Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje v odkazu aplikace pálení vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Předpokladem zavedení této služby je omezení zatěžování telefonních linek, které lze v krajním případě také využít.