Služební vozidlo

Služební vozidlo

Služební vozidlo, které obsahuje nejnovější bezpečnostní prvky pro jeho viditelnost

Domov Na Zámku

Domov Na Zámku

"Jak se chovat a chránit" bylo téma při setkání se seniory v Domově Na Zámku.

Beseda se seniory v DPS

Beseda se seniory v DPS

Beseda se seniory v DPS, zaměřená na bezpečné chování při setkání s podomními a pouličními prodejci.

MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek

Setkání s našimi nejmenšími spolu s patrony z Domova na zámku.

ZŠ T.G.Masaryka

ZŠ T.G.Masaryka

Základy poskytnutí první pomoci.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Beseda na základní škole Dr. Bedřicha Hrozného, která byla převážně zaměřená na správné přecházení silnice, chůze po chodníku, jízda na…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Stalo se...

Pátek, 21 červen 2024 
19:49:00

Kontakt

Městská policie
Městská policie
Přemyslova 1745/14
Lysá nad Labem, 289 22 Tísňová linka: 156
Telefon: 325 552 065
IDDS: 5adasau
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Ostatní kontakty


Obsazenost online

TOPlist 

Úvodem

Činnost městské policie se řídí zákonem č.553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, zastupitelstvo obce může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie – velitel MěP.

 

  • Tísňové volání - 112
  • Hasiči - 150
  • Záchranná služba - 155
  • Městská policie - 156 (neplatné pro Lysou nad Labem, přesměruje se automaticky do Poděbrad)
  • Policie ČR - 158
  • Městská policie Lysá nad Labem - 325 552 065 !NEPŘETRŽITĚ!

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

a)    přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,    

b)    dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)    dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)    se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)    se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

f)     se podílí na prevenci kriminality v obci,

g)    provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h)    odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i)     poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Celý zákon o obecní policii najdete  zde

Více z této kategorie: « Předchozí Další »

znak

Probíhá nábor na pozici strážníka.