Sobota, 16 prosinec 2017 
08:11:17

Náš tým

Výběrové řízení

Napsal(a) 

 

V tuto dobu není vyhlášeno výběrové řízení na pozici strážníka

 

 

Zákonem stanovené podmínky výběrového řízení:

- občan ČR starší 21 let

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- zdravotně způsobilý 

- bezúhonný 

- spolehlivý

Další požadavky:

- znalost práce na PC (Word, Excel)

- řidičský průkaz sk. B

- získání zbrojního průkazu sk. "D" (nejdéle do 6 měsíců od získání osvědčení strážníka)

Výhodou:

- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle z.č. 553/1991 Sb o obecní policii

Způsob a termín nástupu:

pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem možným od 

Lhůta pro podání přihlášky:

do xx. xx. 20xx  xx:xx hodin

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského  průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, ke stažení

- strukturovaný životopis

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii (ne starší než 3 měsíce), ke stažení

- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii (ne starší než 3 měsíce), ke stažení

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, (ne starší než 3 měsíce), ke stažení

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty se doručují v zalepené obálce označenou " výběrové řízení MP " na adresu:

Městská policie Husovo náměstí 23 Lysá nad Labem 289 22 

 

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.