Středa, 27 říjen 2021 
08:05:04

Obsazenost online

Náš tým

Jak se stát strážníkem

Napsal(a) 

 

Aktuálně neprobíhá nábor nových strážníků

 

 

Zákonem stanovené podmínky výběrového řízení:

- občan ČR starší 18 let

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- zdravotně způsobilý 

- bezúhonný 

- spolehlivý

Další požadavky:

- znalost práce na PC (Word, Excel)

- řidičský průkaz sk. B 

- získání zbrojního průkazu sk. "D" (nejdéle do 6 měsíců od získání osvědčení strážníka, u žadatele mladšího 21 let do 6 měsíců od dosažení potřebného věku k získání ZP)

Výhodou:

- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle z.č. 553/1991 Sb o obecní policii

Způsob a termín nástupu:

pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem možným dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:

průběžně

Nabízíme:

Služební byt (bližší informace u pohovoru)

5 týdnů dovolené

4 dny indispozičního volna (sick days)

Příspěvek na dovolenou

Práce se systémem nové generace

Stravenky

Další benefity (bližší informace u pohovoru)

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského  průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, ke stažení

- strukturovaný životopis

- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii (ne starší než 3 měsíce), ke stažení

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty se doručují v zalepené obálce označenou " výběrové řízení MP " na adresu:

Městská policie Přemyslova 1745/14 Lysá nad Labem 289 22 

 

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.