Sobota, 30 květen 2020 
23:31:13

Obsazenost online

Náš tým

TOPlist 

Svodka událostí

Svodka událostí

    drogy

Dne 4.5.2020 v 00:55 hodin zastavila hlídka Městské policie Lysá nad Labem v ulici Sojovická osobní vozidlo zn. Škoda Felicia.

     Jako řidič vozidla byl zjištěn čtyřicetiletý muž z Hronětic, který jak bylo následně zjištěno řídil vozidlo, přestože nebyl držitelem řidičského průkazu. Dechová zkouška u řidiče  požití alkoholu před, nebo během jízdy neprokázala, ale následná orientační zkouška na přítomnost návykové, psychotropní či jiné látky a jedu byla pozitivní a to na látku THC a Amfetamin. Řidič byl následně předán hlídce OO PČR Milovice k dalším opatřením.

pouta

Dne 1.4.2020 v 13.30 hodin vyjížděla hlídka MěP Lysá nad Labem na základě telefonického oznámení do prodejny Penny Market v ul. Sokolská, kde se měl mezi stojany s vystaveným zbožím pohybovat muž, který drží v ruce nůž a strká si vystavené zboží do kapes.

     Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jí dobře známého 23 letého muže z Milovic. Následně byla ze strany zasahující hlídky použita zákonná výzva k odložení nože, což muž po chvíli učinil a zboží, které měl v kapsách položil na zem. Neustále však hlídku slovně vulgárně napadal. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Milovice, která si muže převzala k dalším opatřením.

    drogy

Dne 28.3.2020 ve 23:35 hodin bylo hlídkou MěP Lysá nad Labem v ulici Sojovická zastaveno osobní vozidlo, kdy hlídka ze způsobu jeho  jízdy pojala podezření, že řidič může být pod vlivem návykové látky.

Jako řidič vozidla byl zjištěn 33-ti letý muž z Benátek nad Jizerou, u kterého byla provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Následný test na užití návykových , psychotropních, omamných látek a jedů byl však již pozitivní a to na látku THC. Z uvedeného důvodu byla věc na místě předána hlídce OO PČR Milovice k provedení dalších opatření.

     Dne 24.2.2020 v 04:30 hodin zastavila hlídka MěP Lysá nad Labem v ulici Masarykova osobní vozidlo, které nebylo v zadní části řádně osvětleno.

     Následným šetřením bylo zjištěno, že 43 letý řidič ze Všetat má platný zákaz řízení motorových vozidel do roku 2022. O věci byla vyrozuměna Policie ČR Milovice, která si věc převzala k provedení dalších opatření.

     Dne 17.2.2020 ve 23.20 hodin byl stálou službou prostřednictvím MKDS spatřen na Husově náměstí mladík, který nejistým krokem přišel k zaparkovanému vozidlu, do kterého nasedl na místo řidiče a odjel směrem do ulice Masarykova.

     Na místo byla vyslána hlídka, která vozidlo zastavila ještě v ulici Masarykova. Jako řidič vozidla byl zjištěn třicetiletý muž z obce Dvorce, u kterého provedená  dechová zkouška prokázala 1,41‰. Následně byla  na místo přivolána hlídka OO PČR Milovice, která si převzala věc k dořešení.

     Městská policie Lysá nad Labem vyjížděla  ve dnech 10. až 12. února 2020 z důvodu mimořádně silného větru k několika událostem v obvodu Lysé nad Labem, kde vítr u hřbitova vyvrátil vzrostlý strom, který poté pádem poškodil garáž, vyvrátil několik stromů u silnice za obcí Dvorce, které následně hrozily pádem na vozovku, rozlomil strom v ulici Dukelská, jehož odlomená část spadla na chodník a poškodila plot rodinného domu, ze dvora domu v ul. Na Písku odnesl na ulici dřevěný přístřešek a poškodil střechu u budovy ČD. Události byly řešeny ve spolupráci s SDH Lysá nad Labem a HZS Milovice.

 

38469 31           38505 11         38509 51      38509 11       38488 41

     Dne 10.1.2020 v 21.10 hodin bylo stálou službou MěP Lysá nad Labem přijato telefonické oznámení od výpravčího ČD Lysá nad Labem, že v těsné blízkosti kolejiště trati ve směru Lysá n/L – Ústí n/L se nachází osobní vozidlo se zapnutými výstražnými světly.

Provedenou kontrolou místa hlídkou MěP Lysá n/L bylo zjištěno, že v kolejišti uvedené trati se nachází osobní vozidlo zn. Škoda, u kterého stála neznámá žena, která hlídce sdělila, že je řidičkou vozidla. Po chvíli již bylo zřejmé, proč nezvládla vozidlo. Provedenou dechovou zkouškou u ní bylo zjištěno 1,62 %o alkoholu v dechu. Provoz na trati byl do ranních hodin, než bylo vozidlo odstraněno omezen a na místo byla přivolána hlídka OO PČR Milovice, která si celou věc převzala k dalším opatřením.

     Dne 4.1.2020 ve 23.53 hodin přijala stálá služba Městské policie telefonické oznámení o skupince čtyř mužů, kteří  Poděbradovou ulici nesou nějaký velký předmět. Tento si měli uschovat v jedné z bočních uliček.

Na místo byla vyslána hlídka, která prohlídkou ulic zjistila, že v jedné z nich leží na zemi měděný okapový svod, který byl odtržen od domu v ulici Poděbradova. Nikdo z mužů však na místě již nebyl zastižen. Vzhledem k tomu, že bylo zřejmé, že se muži na místo pro okapový svod vrátí, vyčkala hlídka opodál. Tato předtucha se asi po půl hodině naplnila, kdy se na místo pro okapový svod dostavili čtyři mladíci, policii né neznámí ve věku od 12-ti do 25-ti let z Nymburka a Třebestovic. Po ztotožnění těchto osob a zjištění jejich trestné minulosti, která u tří z nich byla bohatá, byla o věci vyrozuměna hlídka OO PČR Milovice, která si všechny převezla na služebnu do Milovic, kde měli co vysvětlovat.

   

Dne 28.12.2019 kolem 21.41 hodin byl stálou službou monitorován prostřednictvím MKDS prostor vstupního vestibulu na nádraží ČD. V tuto dobu přišli do vestibulu tři mladíci, kdy dva přistoupili k automatu s občerstvením stojícímu uvnitř vestibulu a začali pěstmi bouchat do přední části automatu.

Na místo byla vyslána hlídka, která mladíky zastihla u automatu. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že tito pochází z Nymburka a  Třebestovic. Jako důvod svého počínání uvedli, že do automatu vhodili minci v hodnotě 50,- Kč a tento jim nevydal požadovanou pochutinu a ani nevrátil minci. Následná dechová zkouška prokázala u jednoho z mladíků 1,34 %o alkoholu v dechu. Škoda na automatu byla provozovatelem vyčíslena na částku převyšující 5.000,- Kč. Případ si převzalo OO PČR Milovice.

     Dne 24.12.2019 v 03.15 hodin bylo stálou službou prostřednictvím MKDS monitorováno zaparkované vozidlo zn. Opel v ul. Čapkova, kdy na místě řidiče seděla delší dobu osoba. Po chvíli se vozidlo rozjelo směrem do ulice Masarykova, kde bylo vozidlo zastaveno hlídkou. Jako řidič vozidla byl zjištěn mladík z Milovic. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, ovšem následně se muž přiznal, že je uživatelem návykových látek a má zadržen řidičský průkaz. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Milovice. Tato u řidiče provedla test na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem na Metamfetamin. Další jízdu již muž absolvoval jako spolujezdec služebním vozidlem OO PČR Milovice na služebnu do Milovic.

Strana 1 z 69